Ziobro 2, 01.02.2020

 

KRS wybrała kandydatów do Izby Dyscyplinarnej. Wśród nich powiązany z Ziobrą prokurator

Przewodniczący KRS poinformował, że na piątkowym posiedzeniu wybrano sześciu kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wśród nich jest Jarosław Duś, dyrektor biura prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Wobec Dusia toczyły się postępowania dyscyplinarne.

Kandydatami do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są: sędzia dr Dariusz Drajewicz, prokurator Jerzy Duś, sędzia Tomasz Łodko, sędzia Rafał Puchalski, sędzia Andrzej Skowron i radca prawny Henryk Sobutka.

KRS rekomendowała kandydatów do Izby Dyscyplinarnej

– Każda z kandydatur musiała być omówiona szczegółowo, kandydaci musieli być przedstawieni członkom Rady, a wcześniej jeszcze w tej sprawie pracował zespół, miało też miejsce wysłuchanie tych poszczególnych kandydatów, potem zespół podejmował rekomendację i Rada wybrała sześciu nowych kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Głosowanie odbyło się w sposób niejawny – wyjaśnił Jarosław Dudzicz, zastępca rzecznika prasowego KRS.

Sędzia Drajewicz jest obecnie wiceprzewodniczącym KRS. Do rady należy też Rafał Puchalski. Prokurator Jerzy Duś to natomiast dyrektor biura prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Duś chciał dostać się do Izby Dyscyplinarnej wcześniej, ale – jak informowała „Gazeta Wyborcza” – nie powołał go prezydent Andrzej Duda. Prokurator był jedyną osobą z rekomendowanych we wrześniu 2018 r. kandydatów, której nie powołał prezydent.

„Gazeta Wyborcza” opisywała zarzuty dyscyplinarne ciążące na Dusiu. Jeden z nich dotyczył pomawiania przełożonego, inny przekazywania mediom bez zgody przełożonych informacji o śledztwie. „Z ekipą obecnie rządzącą w prokuraturze Duś jest związany od lat. Za poprzednich rządów Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości był jednym z kluczowych śledczych” – opisywał dziennik. Duś pracował przy głośnej sprawie dr. Mirosława G.

Andrzej Duda wstrzymuje powołanie sędziów

Wybór kandydatów poprzedziła ubiegłotygodniowa uchwała trzech izb Sądu Najwyższego, w której stwierdzono, że w chwili, gdy sędzia został zarekomendowany przez obecną KRS, to obsada Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych jest nienależyta. Trybunał Konstytucyjny wstrzymał stosowanie tej uchwały do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałkini Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem, prezydentem, a Sądem Najwyższym. Wniosek Elżbiety Witek został złożony do Trybunału Konstytucyjnego przed posiedzeniem trzech izb Sądu Najwyższego i podjęciem przez nie uchwały, czym zawieszone zostało postępowanie Sądu Najwyższego. Mimo to trzy izby przyjęły uchwałę.

Sędzia Jarosław Dudzicz powiedział IAR, że ze strony Krajowej Rady Sądownictwa „nie było żadnych przeszkód, żeby procedować wybór kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”. Dodał, że nie wiadomo, kiedy kandydatury zostaną przedstawione prezydentowi, ani kiedy prezydent powoła sędziów i przypomniał, że Andrzej Duda podjął decyzję o wstrzymaniu się z powołaniami sędziów do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. „Zdaniem większości członków Krajowej Rady Sądownictwa nie stoi to na przeszkodzie, żeby konkursy mogły się toczyć” – podkreślił zastępca rzecznika KRS.

 

gazeta.pl